Evangelisatiecommissie

Startavond voor medewerkers Zingen in de Zomer
Woensdagavond 3 juli is de startavond voor iedereen die betrokken is bij Zingen in de Zomer 2019. De avond wordt gehouden in De Ark en begint om 20:00 uur. Iedereen hartelijk welkom.

Programma Zingen in de Zomer 2019: Aan de hand van de Meester!
10 juli Soli Deo Gloria
17 juli Urker Zangers en Jong Dameskoor Shira
24 juli Jong gemengd koor Immanuël
31 juli Urker Mannenkoor Hallelujah
7 aug. Christelijk Gemengd Koor Urk en Mannenkoor Eben Haëzer Katwijk
14 aug. Christelijk Urker Visserskoor Crescendo
21 aug. Christelijk Mannenkoor Eiland Urk
28 aug. Slotavond met Rijssens Mannenkoor

Gebedsuur tijdens de zomerperiode
De gebedsgroep die om de week samenkomt op Wijk 8-65 blijft ook in de zomerperiode bidden voor al het evangelisatiewerk en alles wat hiermee samenhangt. De datums zijn 17 juni, 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus en 26 augustus. Hartelijk welkom op deze maandagmiddagen om 14:00 uur.

Openstelling van het Kerkje aan de Zee
We zijn dankbaar voor de groep vrijwilligers die zich gemeld heeft om het kerkje te bemannen tijdens de openstelling in de zomerperiode. Maar er kunnen er nog wel wat bij, met name voor de vrijdagmiddag. Heeft u hier belangstelling voor, neem dan even contact op.

Namens de gezamenlijke evangelisatiecommissie,
Agnita Bakker-Post 06-52650790 agnita@bakker.it

Print your tickets