• 0 All Booked All Booked All Booked 3494 JC Nieuwjaarsduik https://www.gku-pkn.nl/event/jc-nieuwjaarsduik-2/?event_date=2019-01-26&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-01-26

  JC Nieuwjaarsduik

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2939 Alpha Cursus https://www.gku-pkn.nl/event/alpha-cursus-8/?event_date=2019-01-29&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-01-29

  Alpha Cursus

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2885 Winteravondlezing https://www.gku-pkn.nl/event/winteravondlezing-5/?event_date=2019-01-30&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-01-30

  Winteravondlezing

 • 0 All Booked All Booked All Booked 3675 Stamppot maaltijd https://www.gku-pkn.nl/event/stamppot-maaltijd-2/?event_date=2019-02-05&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-02-05

  Stamppot maaltijd

 • 0 All Booked All Booked All Booked 3492 JC op de latten https://www.gku-pkn.nl/event/jc-op-de-latten-2/?event_date=2019-02-09&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-02-09

  JC op de latten

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2940 Alpha Cursus https://www.gku-pkn.nl/event/alpha-cursus-9/?event_date=2019-02-12&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-02-12

  Alpha Cursus

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2941 Alpha Cursus https://www.gku-pkn.nl/event/alpha-cursus-10/?event_date=2019-02-26&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-02-26

  Alpha Cursus

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2886 Winteravondlezing https://www.gku-pkn.nl/event/winteravondlezing-6/?event_date=2019-02-27&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-02-27

  Winteravondlezing

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2942 Alpha Cursus https://www.gku-pkn.nl/event/alpha-cursus-11/?event_date=2019-03-12&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-03-12

  Alpha Cursus

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2920 JC Sport Clinic https://www.gku-pkn.nl/event/jc-sport-clinic/?event_date=2019-03-16&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-03-16

  JC Sport Clinic

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2887 Winteravondlezing https://www.gku-pkn.nl/event/winteravondlezing-7/?event_date=2019-03-28&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-03-28

  Winteravondlezing

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2888 Winteravondlezing https://www.gku-pkn.nl/event/winteravondlezing-8/?event_date=2019-04-11&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-04-11

  Winteravondlezing

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2921 Musical georganiseerd door Stichting Musical Groep Urk https://www.gku-pkn.nl/event/musical-georganiseerd-door-stichting-musical-groep-urk/?event_date=2019-04-12&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-04-12
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2922 JC op z’n kop https://www.gku-pkn.nl/event/jc-op-zn-kop/?event_date=2019-05-11&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-05-11

  JC op z’n kop

 • 0 All Booked All Booked All Booked 3615 Gebedsuur https://www.gku-pkn.nl/event/gebedsuur-7/?event_date=2019-05-24&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-05-24

  Gebedsuur

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2923 JC Bijbelquiz https://www.gku-pkn.nl/event/jc-bijbelquiz/?event_date=2019-06-15&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-06-15

  JC Bijbelquiz

 • 0 All Booked All Booked All Booked 3635 Gebedsuur https://www.gku-pkn.nl/event/gebedsuur-9/?event_date=2019-06-28&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-06-28

  Gebedsuur

 • 0 All Booked All Booked All Booked 3639 WKJW 21+ https://www.gku-pkn.nl/event/wkjw-21/?event_date=2019-06-28&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-06-28

  WKJW 21+

 • 0 All Booked All Booked All Booked 3636 Gebedsuur https://www.gku-pkn.nl/event/gebedsuur-10/?event_date=2019-09-27&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-09-27

  Gebedsuur

 • 0 All Booked All Booked All Booked 3637 Gebedsuur https://www.gku-pkn.nl/event/gebedsuur-11/?event_date=2019-10-25&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-10-25

  Gebedsuur

 • 0 All Booked All Booked All Booked 3638 Gebedsuur https://www.gku-pkn.nl/event/gebedsuur-12/?event_date=2019-11-22&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-11-22

  Gebedsuur