Follow Me

Beste ouders en verzorgers,

Op 28 september starten we met de eerste FM les. Dat is in ieder geval onze grote wens. Zoals het er nu voor staat mogen we ook starten, alleen niet zoals we gewend waren, er zijn wat beperkingen. Zo zal de huiskamer niet gebruikt worden, om na de tijd nog even gezellig na te zitten of een frikadelletje eten. De indeling van de kerkzaal en de routing zal anders zijn. Maar het zou fantastisch wezen als we iedere week onze jongeren weer mogen ontmoeten in de kerk. Onze jongeren weer meer het gevoel geven om samen kerk te zijn.
Wilt u meebidden of dat doorgang mag vinden?

We zijn blij dat we ook dit seizoen weer nieuwe jongeren mogen begroeten. Dit zijn de jongeren die dit jaar ook starten in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Wij halen onze gegevens voor de nieuwe groepen uit de administratie van onze kerk en uit de gegevens van zondagsschool.
Het kan zijn dat uw zoon of dochter, om wat voor reden dan ook, geen uitnodiging ontvangt. Heeft uw zoon of dochter 26 september nog geen uitnodiging ontvangen? Bel dan naar: 06‑40662194 of mail naar janwimoost@gmail.com.

1e jaars: 18:30-19:30
2e jaars: 19:10-20:10
3e jaars: 19:50-20:50
4e jaars: 20:30-21:30

Wilt u als ouder proberen om uw zoon of dochter op tijd richting De Poort te sturen? Het is heel vervelend als we met het centrale gedeelte bezig zijn en er nog jongeren binnen komen. Vooral nu de plekken in de kerkzaal anders ingedeeld zijn.

Hebt u twijfels of uw kind zich wel op zijn plek voelt in een reguliere groep, omdat uw kind om wat voor reden ook, moeite heeft aansluiting te vinden, of moeite heeft zich te concentreren in een grote groep? We hebben al een aantal jaren een Follow Me + groep. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Sjoerd Bakker 06-83972053.

We willen u vragen om uw kind een bijdrage in de kosten mee te geven van € 10,-. Follow Me is een hele mooie interactieve methode, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. De kerk draagt een deel bij, maar ook van u als ouder wordt een bijdrage gevraagd. Mocht dit bedrag een probleem zijn dan kunnen we daar natuurlijk altijd een oplossing voor vinden.

Als laatste wil ik nog iets met u delen wat ik laatst via een podcast hoorde; de spreker sprak over jongeren binnen de gemeente. Wij als ouderen zeggen vaak “de jeugd is de toekomst van de kerk” de spreker sprak dit tegen, hij zei: “de jeugd is de kerk van nu”. Naar mijn mening een mooie gedachte waardoor ik weer extra enthousiast werd voor het werk van Follow Me, waar wekelijks ruim 300 jongeren en volwassen samen komen. Waar we mogen ervaren dat we samen kerk zijn!

Namens het bestuur, Jan-Wim Oost

Print your tickets