Follow Me nieuws

Bestuur en mentoren zijn sinds het voorjaar al lekker druk met de voorbereidingen en heel dankbaar voor voldoende nieuwe mentoren! We zijn blij met ook dit seizoen weer nieuwe brugklassers. Wij halen onze gegevens voor de nieuwe groepen uit de administratie van onze kerk en uit de gegevens van zondags­school. Heeft uw zoon of dochter 24 september nog geen uitnodiging ontvangen bel dan a.u.b. naar: 06‑40662194 of mail naar janwimoost@gmail.com

1 oktober starten we met de eerste FM lessen.

De groepen starten op de volgende tijden:
1e jaars: 18:30-19:30
2e jaars: 19:10-20:10
3e jaars  19:50-20:50
4e jaars  20:30-21:30

Wilt u als ouder proberen om uw zoon of dochter op tijd richting De Poort te sturen? Het is heel vervelend als we met het centrale gedeelte bezig zijn en er nog jongeren binnen komen.
Als laatste willen we u als ouders/opvoeders graag uitnodigen voor de les van 12 november. Deze les hebben de jongeren vrij en nodigen we u als ouders graag uit om een follow Me les te volgen bij de mentor van uw kind. Dit in het kader van de week van de opvoeding.

Met vragen/opmerkingen hebben, bel of mail gerust. Namens het bestuur, Jan-Wim Oost

Print your tickets