Voor de 12- tot 16-jarigen geven wij catechisatie door middel van de Follow Me methode.

Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit Bijbels perspectief besproken en doordacht. De onderlinge relatie tussen de tieners, en de relatie van de mentor met de tieners speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes).

Elke les begint gezamenlijk met een introductiefilmpje en inleiding aan de hand van een presentatie. Daarna gaan de tieners uiteen in mentorgroepjes met een vaste mentor.

Meer info is te vinden op de site van de HGJB: https://www.hgjb.nl/mentorcatechese-follow-me/

Voor vragen over Follow Me kun je contact opnemen met het bestuur via e-mailadres followme@gku-pkn.nl

Het bestuur bestaat uit:

  • Lenie Hakvoort-ten Napel – Voorzitter
  • Jonathan Mars – Penningmeester
  • Albert Bakker – Secretaris
  • Carine Post – Algemeen bestuurslid
  • Gert Jan van der Gugten – Algemeen bestuurslid

Tijden per leeftijd:

  • 12 jaar van 18.30 uur tot 19.30 uur
  • 13 jaar van 19.10 uur tot 20.10 uur
  • 14 jaar van 19.50 uur tot 20.50 uur
  • 15 jaar van 20.30 uur tot 21.30 uur