Wat is een gemeentegroeigroep (GGG)?
Gemeentegroeigroepen zijn alle groepen die samen komen om van God en van elkaar te leren door bijvoorbeeld Bijbelstudies, gesprekken en/of discussies.
Hieronder vallen alle gespreksgroepen, vrouwen- en mannenverenigingen, Bijbelstudiegroepen, enz.

Wanneer start een nieuwe GGG?
Van elke belijdenisgroep wordt in het nieuwe seizoen (rond de startzondag) met een nieuwe GGG begonnen. Het eerste jaar onder begeleiding van een ouderling.

Ik wil bij een GGG, kan dat?
Zeker. We proberen voor iedereen een goed plek te vinden.
Er zijn heel veel groepen, die openstaan voor nieuwe leden.

Onze groep is te klein geworden en dreigt te stoppen. Wat nu?
Neem contact met ons op. Misschien kunnen we wat nieuwe leden bij jullie groep voegen of jullie samenvoegen met een andere kleine groep.

Ik heb nog geen belijdenis gedaan, kan ik bij een GGG?
Jazeker! Ook niet belijdende leden kunnen bij een GGG.

Onze groep wil niet groeien, zijn wij dan ook een GGG?
Jullie zijn ook een GGG. Je mag gewoon aangeven, dat jullie niet op zoek zijn naar nieuwe leden.

Ik ben al wat ouder, kan ik toch bij een GGG?
Er zijn groepen van alle leeftijden. Dus is er voor iedereen een plekje binnen een GGG.

Wij zouden graag wat hulp willen bij moeilijke thema’s
Wij kunnen jullie in contact brengen met iemand, voor toerusting of begeleiding.

Wij hebben geen boekje, kunnen jullie daarbij helpen?
Er is heel veel bijbelstudie materiaal beschikbaar. Je kunt ook eerst wat uit proberen, voordat je echt een boekje kiest.
Een aantal groep volgen hetzelfde, hiervoor worden dan toerustingsavonden georganiseerd.

Wil je meer informatie over de Gemeente Groei Groepen, neem dan contact op met:

Onderwijs GKU,
onderwijs@gku-pkn.nl,

Jolanda Post,
jolandapost@hotmail.com, tel. 06-48383529