Gemeentedienst 2e Pinksterdag

Al vele jaren wordt er op Tweede Pinksterdag, de gemeentedienst in de Schelp georganiseerd. Bijzonder om juist rond Pinksteren allemaal bij elkaar te komen als gemeente. De discipelen ontvingen met Hemelvaart een opdracht om vervolgens hiervoor met Pinksteren de kracht van de heilige Geest te mogen ontvangen. De opdracht voor de discipelen was erop uitgaan en iedereen vertellen over het werk van de Heer. Gedreven door de Heilige Geest konden ze dit werk doen. Deze opdracht geldt echter vandaag de dag ook nog voor ons!

 

Dit jaar zal het thema zijn: “Heb Ik u niet gezonden?”. Ds. G.van Zanden zal de verkondiging verzorgen. Daarnaast zal jongerenpastor Sjoerd Bakker in gesprek gaan met Anthony van BTL Television. Als vervolgde christen is hij gevlucht naar Nederland om vanuit ons land televisie­programma’s te maken voor de vervolgde christenen in zijn land van herkomst, maar ook voor de vervolgers. “De christenen worden daar monddood gemaakt, maar ik geef ze weer een stem”. Anthony voelt zich geroepen om het evangelie juist daar te verkondigen.

 

De muzikale begeleiding zal bestaan uit een samengesteld combo onder leiding van Menno Hakvoort, het kerkkoor en de band van de Sing4Him.

 

Inmiddels is bij velen van u al wel bekend dat we tijdens deze dienst met diverse zaken te maken hebben, om alles in goede banen te kunnen leiden. We zetten ze graag nog even op een rijtje:

 • Rondom de Schelp is beperkt parkeer­ruimte aanwezig. Komt u daarom zoveel mogelijk lopend of met de fiets.
 • Fietsen kunnen worden geplaatst rechts van de Schelp in de daarvoor georgani­seerde fietsenstalling. Het is niet toe­ge­staan fietsen te plaatsen voor of aan weers­zijden van de hoofd­ingang van de Schelp. Dit heeft te maken met veiligheid. In het geval van calamiteiten moeten de hulp­diensten zonder obstakels snel ter plekke kunnen zijn.
 • Auto’s kunnen worden geparkeerd op het parkeerterrein bij de Koningshof en bij het zwembad zolang er ruimte is. Parkeren op de toegangsweg naar de Schelp en langs de Staartweg is niet
 • We verzoeken u vriendelijk maar dringend de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.
 • De zaal is open vanaf 09:00 uur. De samen­zang begint om 09:45 uur.
 • In de zaal zullen 1.600 stoelen worden op­gesteld. Jongeren wordt gevraagd zoveel mogelijk op de tribune plaats te nemen. Om de zaal zo goed mogelijk gevuld te krijgen, verzoeken we u de aanwijzingen van de zaal­wachten op te volgen.
 • Tijdens de dienst zal de liturgie te volgen zijn via de beamer. Degenen die toch liever een gedrukte liturgie willen hebben kunnen deze ongeveer een week van tevoren down­loaden via de website van onze kerk (gku-pkn.nl) en zelf afdrukken.
 • Er zijn twee collecten direct achter elkaar. De eerste is bestemd voor de zending en de tweede collecte is ter bestrijding van de on­kosten. Graag bevelen we beide collecten van harte bij u aan!
 • De dienst is rechtstreeks te beluisteren via de kerktelefoon, De Poort, Kanaal 25 en via de lokale omroep Urk FM (107.0 FM in de ether en 104.1 FM op de kabel).
 • Na de dienst is er buiten gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
 • U helpt toch ook even mee met het opruimen van de stoelen? Alvast onze hartelijke dank.

 

Mede namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst toe.

Commissie gemeentedienst.

Jongerenpastor Sjoerd Bakker

Print your tickets