Missie en Visie
De missie van de Gemeentekring is samen te vatten in drie woorden: ‘Omzien naar elkaar’.
In 1 Petrus 4:10 lezen we: ‘Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.’

Daar waar nodig brengen de medewerkers van de Gemeentekring bezoekjes, bieden ze praktische, en ook meer specialistische hulp.
De Gemeentekring kan ingezet worden om:

  1. Het bezoekwerk van de wijkpredikant, ouderlingen en diakenen te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid of een (te) klein eigen sociaal netwerk.
  2. Praktische hulp te bieden. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een specialist of het winterklaar maken van een tuintje, als dit in het eigen sociale netwerk niet geregeld kan worden.
  3. Meer specialistische hulp te geven. Er is een team van (ervarings-)deskundige gemeenteleden. Bijvoorbeeld bij scheidingen, chronisch zieken, opvoedproblemen etc.
  4. En de bezoekdames van de Gemeentekring bezoeken alle 70-ers van onze gemeente bij verjaardagen, jubilea of andere bijzondere omstandigheden.

Werkwijze
De vier pastorale wijken hebben elk een wijkteam, aangestuurd door een wijkhoofd, een ouderling en een diaken, in nauwe samenwerking met de wijkpredikant. Ieder wijkteam heeft een groep vrijwilligers die bij voorkeur woonachtig zijn in de wijk.
Hulpvragen kunnen doorgegeven worden aan de voorzitter van de gemeentekring of aan het betreffende wijkhoofd. Deze zoekt hiervoor een passende oplossing.

Meewerken binnen de Gemeentekring?
Nieuwe medewerkers voor de Gemeentekring zijn natuurlijk van harte welkom. Ook jouw talent is nodig bij de bouw van Christus kerk!
Aanmelden kan bij de voorzitter, ook als je eerst wat meer informatie wilt dan kun je daar terecht.

Contact
Voor hulpvragen kunt u contact opnemen met uw eigen wijkteam, zie het schema hieronder.
Als u graag eerst meer informatie wilt of andere vragen hebt dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.

 

Gemeentekring Algemeen
Voorzitter Anita Oost 685477
Wijk Noord/West
Wijkhoofd Jacoline de Graaf 06-10572101
Wijk Oost
Wijkhoofd Lucia Roskam 686410
Wijk Zuid
Wijkhoofd Greetje Nagel 684585
Wijk Centrum
Wijkhoofd Anita Oost 685477