Gesprekskringen  Hart-en-Vrouw seizoen 2018/2019

Gesprekskringen  Hart-en-Vrouw seizoen 2018/2019

Interkerkelijke werkgroep organiseert dit seizoen gesprekskringen voor vrouwen. Wil je in een kleine groep meer leren over God, je geloof delen en gezellig samen zijn? We bieden de volgende kringen aan:

  1. Here I am, Journal voor 10x stille tijd – Lianne Post & Liesbeth van Dijk:
  2. Beth Moore – God op zijn Woord vertrouwen
  3. Beth Moore: David, een hart naar Gods hart
  4. Met liefde en lef – Sarianne van Dalen
  5. Mirjam van der Vegt (korte kring) Moed
  6. Hoe ik ging doen wat ik niet durfde – Mira de Boer

Verdere informatie staat op onze (nieuwe) website: hart-en-vrouw.nl

De gekozen avonden / ochtend zijn een eerste indeling. In onderling overleg kunnen we schuiven.

Afgelopen seizoenen is er bij meerdere kringen gebruik gemaakt van roulerend kringleiderschap. Iedereen die dit wil, zal 1 avond de gespreksleiding hebben bij de gekozen kring. Dit willen we voor dit seizoen voor de meeste kringen gaan doen.

Wil je meedoen? Leuk! Geef je dan op via: hart-en-vrouw@hotmail.com.

De sluitingsdatum voor inschrijving van de gesprekskringen is op 15 oktober 2018.

 

Print your tickets