Gezamenlijke wijkavond

Sectie Oost en sectie NoordWest organiseren gezamenlijk de jaarlijkse wijkavond die
aanstaande vrijdag om 20:00 uur in de Poort wordt gehouden. Alle belijdende leden en oudere doopleden zijn van harte welkom.

Print your tickets