Groeten uit Rome dag 4.

Vandaag stond in het teken van het Joodse Rome, we bezochten o.a. de Joodse wijk, het Joods museum en de grote synagoge. Al ver voor onze jaartelling had Rome al een Joodse gemeenschap welke het zeker niet altijd gemakkelijk heeft gehad. Paulus had deze gemeenschap ook op het oog toen hij de Romeinenbrief schreef, een brief die ons vandaag nog zoveel handvaten geeft in ons geloof. Hij schreef over De verlosser.

Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Romeinen 5:18-19

Op de trap van de synagoge hebben we met elkaar gezongen ‘Door de wereld gaat een Woord’ op de melodie van het Israëlische volkslied. Als een soort van steunbetuiging aan het volk dat het ook nu weer zo moeilijk heeft. In de middag werd ook het holocaust museum bezocht welke een grote indruk heeft achtergelaten.

Groeten uit Rome

Print your tickets