Groeten uit Rome dag 5.

Op vrijdag stond Klassiek Rome op het programma, we begonnen het programma in het Forum Romanum en Palatijn. Hier waanden we ons o.a. in de tijd van Petrus en Paulus. Op deze plek moeten zij ook hebben rondgelopen. Vele romeinse Keizers passeerden de revue, een aantal van deze namen herkenden we vanuit de Bijbel. Zo zou hier in vroeger dagen in het archief van Keizer Augustus de administratie van de volkstelling worden bewaard, hier is ook zelfs een deel van terug gevonden. Het was een prachtige wandeling langs de vele opgravingen.

We sloten af bij het bekende Colosseum en stonden ook stil wat een gruwelijk wrede plek dit moet zijn geweest voor de eerste christenen. Omdat zij volgelingen waren moesten ze hier met hun leven betalen onder het toeziend oog van het publiek.

Bijzonder om te zien was de recente ontdekking van een plattegrond van Jeruzalem boven een poort in het Colosseum, compleet met een afbeelding van Golgotha, deze plattegrond zou dateren uit begin tweede eeuw na Christus. Het is Jezus die met zijn leven voor ons allemaal de schuld betaald heeft.

De tekst uit Romeinen 1:16, Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, is deze week ook aan bod gekomen. We stelden ons zelf de vraag, wat doen wij met de boodschap die wij ontvangen hebben? Wat dragen wij uit in ons leven? We mochten deze week letterlijk met elkaar lopen in de voetsporen van Petrus en Paulus en bezochten hiervoor vele plekken maar we stelden onszelf ook de vraag hoe het met ons zit op geestelijk vlak… Zij hebben ons zoveel mee mogen geven maar hoe zit het met ons, wat geven wij mee aan de ander, lopen we dan ook in hun voetsporen?

Groeten uit Rome.

Print your tickets