In de vergadering van vrijdag 10 juni 2016 presenteerde de Commissie Huisstijl de nieuwe huisstijl aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Urk.

Vanaf januari 2016 werkte de Commissie Huisstijl hard aan de vernieuwing van de huisstijl. Het stempel met de palmtak verdwijnt hiermee en hier komt een logo bestaand uit drie elementen voor terug. Het nieuwe logo bestaat namelijk uit het kruis, de palmtak en de duif. Het kruis staat hierin voor de Zoon die voor onze zonden stierf aan het kruis. De palmtak is een verwijzing naar het oude logo en staat symbool voor de Vader. De duif is een verwijzing naar het logo van de PKN en staat voor de Heilige Geest.

In april nam het moderamen dit voorstel unaniem aan en ook de kerkenraad reageerde positief op het logo en op de verschillende toepassingen hiervan in de nieuwe huisstijl. Deze toepassingen zijn te bekijken in het door de commissie geschreven huisstijlhandboek.

Website
De komende periode voert de commissie de nieuwe huisstijl in. Dit betekent dat het briefpapier, enveloppen, uitingen in sociale media, het kerkenblad, het nieuwe liedboek, presentaties, de doopakte, de belijdeniskaart en verschillende door de kerkenraad en dominees gebruikte kaarten een vormgeving krijgen die aansluit bij de nieuwe huisstijl. Na de zomer gaat de Commissie Huisstijl met een aantal nieuwe mensen aan de slag met het nadenken over en realiseren van een nieuwe website.

Beleidsplan
Het vernieuwen van de huisstijl en de nieuwbouw van de website zijn een uitvloeisel van de Beleidsnota Communicatie (2014) en de communicatieparagraaf in het Beleidsplan (2016). De leden van de Commissie Huisstijl: Evert Barends, Irma ten Napel, Trudy van den Berg, Lub Hoekman, Mierande Weerstand, Kees Kaptijn en Wim van Eck.

E-mailadres:

Download huisstijl elementen