Huwelijk ds. E. J. Terpstra en Hillien Visser

Op vrijdagavond 6 juli vindt om 19.15 uur de dienst plaats waarin het huwelijk van ds. Terpstra en Hillien Visser wordt bevestigd en ingezegend. Voor genodigden is er gelegenheid tot felicitatie direct na afloop van de dienst. Alle leden van de Gereformeerde Kerk hebben gelegenheid tot felicitatie op zondag 8 juli, direct na afloop van de morgendienst in De Poort. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. U bent van harte uitgenodigd.

Print your tickets