Interkerkelijke Zendingsfair

Vrijdag 17 september a.s. wordt er weer een Interkerkelijke Fair georganiseerd ten behoeve van de wereldwijde zending. De fair vindt plaats rond en in De Poort. Aanvang: 12:00 uur.

Aanmelden voor deelname kan via: Anita Brands-Kramer, tel: 06-12252271.
Maar ook zijn er
veel vrijwilligers die mee willen helpen nodig. Aanmelden kan via: Anita Brands, telefoon 0612252271

Dit jaar komen wij in actie voor onderstaand doel: ‘De kracht van Bijbelverhalen’.
Op de site van Kerk in Actie staat informatie en ook een filmpje: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/steun-zoeken-in-de-bijbel/

Print your tickets