Israëlavond met ds. Henk Poot in De Bron

Op vrijdag 15 maart organiseert de gezamenlijke kerk & Israëlwerkgroep van de PKN-kerken op Urk voor het eerst een Israëlavond in de Hervormde Gemeente de Bron, Voorland 28 te Urk.

M.i.v. januari 2019 hebben de werkgroepen kerk & Israël van de Hervormde Gemeenten De Bron en de Ark en de Gereformeerde Kerk Urk de krachten gebundeld om voortaan in gezamenlijkheid de Israëlactiviteiten binnen de PKN-kerken op Urk te organiseren.

Deze eerste avond belooft meteen een heel bijzondere avond te worden.
Ds Henk Poot, Israëlpredikant, hoopt te spreken over “De Christus van Israël” n.a.v. de hoofdstukken 9 en 11 uit het boek Jesaja.
Daarnaast wordt muzikale medewerking verleend door het Urker Mannen Kwartet o.l.v. dirigent Gerwin van der Plaats. Laatstgenoemde zal ook vanachter het orgel de samenzang begeleiden: we hopen met elkaar enkele mooie liederen te mogen zingen.

De toegang is gratis. Er zal een collecte gehouden worden voor Stichting Yad L’Ami en de onkosten en tijdens de pauze is er gelegenheid tot het aanschaffen van Israëlproducten.

Aanvang: 19:30 u. Weest welkom!

Print your tickets