Jongeren aan het woord!

Jezus als God én mens.

Elk jaar opnieuw wordt rond deze tijd voorbereid op Goede Vrijdag en Pasen aan de hand van de welbekende evangeliën. Door de jaarlijkse herhaling kunnen we ze over het algemeen bijna dromen. Toch lijken er in mijn ogen de laatste jaren steeds meer aspecten van de verhalen uit te springen die voorheen niet persé opvielen. Zo ook afgelopen week.

Afgelopen week las ik in één van de evangeliën over Palmzondag, de dag dat Jezus als Koning van Israël in Jeruzalem werd onthaald. Wat mij toen opviel is dat Jezus van tevoren op afstand al voorspelde aan zijn discipelen waar zij een ezelin konden vinden, dat daar een veulen bij zou staan, hoe de mensen erop zouden reageren als ze die meenamen en ook dat het goedgekeurd zou worden omdat het voor de Heer was (Mat. 21: 2-7).

Gisteren lazen we aan tafel over het laatste avondmaal dat Jezus at met zijn discipelen. In Lukas 22: 7-13 lazen we hoe Jezus hieraan voorafgaand Petrus en Johannes eropuit stuurt.  Hij vertelt hen exact dat ze een man met een kruik zullen tegenkomen en hem moeten volgen naar het huis dat hij binnengaat omdat zij daar het Pascha zullen eten in een gereedgemaakte zaal. In de verzen die daarop volgen is te lezen hoe Jezus tijdens dit Pascha voorspelt dat Hij zal lijden en dat Hij verraden zal worden door een van hen.

In beide stukken komt de goddelijkheid van Jezus naar voren. Hij was alwetend en wist precies wat er zou gebeuren. Hoe bijzonder is het dan ook om vervolgens te lezen dat Hij in de tuin van Gethsémané puur menselijke emoties ervaarde. We lezen daar dat zijn angst voor wat komen ging zo groot was dat zijn zweet veranderde in druppels bloed.

Wetende dat Jezus naast waarachtig God ook waarachtig mens was, zulke diepe angst heeft gekend en het verschrikkelijke lijden heeft ondergaan, groeit het besef des te meer hoe groot Zijn liefde voor ons mensen is. Het grote wonder van Pasen heeft ons vrijgekocht, omdat Hijzelf voor ons heeft geleden aan het kruis op Golgotha. Wat een genade!

Elloise Bakker.

U zij de glorie, opgestane Heer!

Print your tickets