Jongeren aan het woord: ’40-dagentijd’

40-dagentijd

‘’Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’’ Mattheüs 6 vers 17 en 18

De 40-dagentijd is begonnen. Veertig dagen toeleven naar Pasen. Voor velen ook een tijd van vasten. Vasten van bepaalde dingen om je meer te kunnen richten op God. Sommigen vasten van alcohol. Sommigen vasten van sociale media. Maar voor eenieder is hopelijk het doel om meer tijd met God door te brengen.

Misschien is het wel eens goed als we ons afvragen: waar besteed ik nou de meeste tijd aan? Voor mij is dat echt werk. Ik heb een eigen winkel en hier gaan toch echt wel wat uurtjes inzitten. Toch probeer ik God overal bij te betrekken. In de morgen vóór mijn werk, maar ook bij beslissingen die ik moet maken. Of als ik een mooie omzet heb gemaakt, dank ik God. Want ik besef me heel goed dat we alles van God te ontvangen hebben.

Onthoud: niets is te groot of te klein om voor God te brengen. Met vasten richten we ons meer op God, maar ook in het dagelijks leven mag je alles bij God brengen. Als we vasten, laten we er dan niet mee te koop lopen van: kijk mij eens. De Bijbel zegt: je hebt je loon dan al ontvangen. We vasten in de stilte om dichter bij God te komen. Hoe kun jij je deze lijdenstijd meer op God gaan richten? Hoe kun jij er invulling aan geven? Vast niet om van slechte gewoontes af te komen, maar vast om dichter bij God te mogen komen.

Jacob Korf (22)

Print your tickets