Jongeren aan het woord!

Enthousiasme gezocht.

Tja wat komt er dan bij je op? Enthousiasme voor kerk kamp? Enthousiasme om naar de kerk te gaan? Enthousiasme voor Jezus?

Dit was het thema waar we het afgelopen weekend over na mochten denken. Enthousiasme en aansluitend, waar is je hart vol van? Na een weekend als Wiekentjeweg ben je natuurlijk mega enthousiast. Ik werd in een appgroep gezet en we waren nog niet op de bult en het eerste volleybal avondje was alweer gepland. Mijn vrouw zegt,  achja dat is altijd die eerste weken…. Ik hoop altijd dat er was moois uitkomt. Misschien voor sommigen een nieuwe vrienden groep.

Dat is dus enthousiasme maar hoe houden we die enthousiasme vast? Onze enthousiasme voor Jezus bijvoorbeeld, heb je wel eens momenten dat deze weg is? Dat Bijbel lezen meer een moeten is dan een opbouwen van…De kerkgang meer een verplichting is dan een feest. Deze vragen komen we allemaal wel eens tegen. Misschien is de vraag, wat is onze bron van onze Enthousiasme? Is dat een dieper verlangen om Jezus te volgen? Het is logisch dat we enthousiast worden van een weekend met de kerk weg. Je bent er allemaal met hetzelfde doel namelijk Jezus volgen! Je bent dan een weekend bezig met Bijbelstudies, stille tijd en geloofsgesprekken over onderwerpen die er toe doen. Als ik een week met Kaleb was weg geweest viel ik erna echt in een gat hoe nu verder. Die week maakt zoveel indruk op mij dat ik al die indrukken weer een plekje moest geven in de (echte) wereld.

Hoe blijf je enthousiast?

Ik wil mijn belijdenis tekst aan jullie mee geven want ik denk dat dat de diepere betekenis achter ons enthousiasme is.

Kolossenzen 3 vers 1 tot en met 4.

Zoeken wat boven is

1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Zoek de dingen die van boven zijn want daar is Christus. Begin je dag met Jezus en eindig je dag met Hem. Zoek elkaar op, vrienden waarmee je Jezus mag volgen. Volg Hem in woord en gebed en blijf enthousiast.

Als laatste wil ik jullie het lied ‘houd vol’ meegeven van opwekking nummer 798.

Houd vol en blijf enthousiast in Hem!

De Jeugdige ouderling

Print your tickets