Jongeren aan het woord: ‘Dankbaarheid’

Dankbaarheid

2024, een nieuw jaar met voor iedereen persoonlijk weer mooie dingen om naar uit te mogen kijken, maar het zet me ook stil als ik nadenk over afgelopen jaar.

In 2023 mocht ik belijdenis doen, wat was dat prachtig om in vrijheid te kunnen doen. Het gaat met vallen en opstaan, zoals ieder ander mens. Ook kwamen er dit jaar minder leuke gebeurtenissen voorbij, er zijn op Urk veel jonge mensen niet meer in ons midden. Iets om over na te denken, want hoe fragiel is dit leven ook eigenlijk? Het maakte me nederig en stil. Het doet me beseffen dat ik me vaak druk maak over van alles, behalve over wat er echt toe doet. Ik ben God meer gaan danken voor alles, maar kunnen we dat ooit genoeg doen?

Een Urker zal het misschien niet vaak hardop zeggen, maar als je er eens over nadenkt: voor wie of wat ben jij dankbaar? Zeggen we het wel genoeg tegen die personen? Danken we God er wel (genoeg) voor?

Wacht niet met dingen die je wilt of moet doen, stel het niet uit. Kijk eens wat vaker om je heen, waar ben je dankbaar voor? Waar ben je God dankbaar voor? Spreek het uit, naar je geliefden en in gebed, want dat is iets wat nooit genoeg gedaan kan worden.

In de Bijbel komt dankbaar zijn zó vaak voorbij, maar toen ik 1 Korinthe 15 vers 57 las, “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus”, werd ik er weer aan herinnerd dat de strijd al voor ons is gestreden. We hoeven Hem alleen maar aan te nemen als onze redder en onze dankbaarheid daarvoor uit te spreken. Want dat is precies waar het om gaat, dankbaarheid uitspreken naar God. Wij van onszelf zijn zondige en onwetende mensen, maar God geeft ons door Zijn Zoon het leven tot in eeuwigheid en dát is pas iets om dankbaar voor te zijn. Halleluja, amen.

Als laatste nog een luistertip: ‘Gratitude’ van Brandon Lake.

Dianne de Vries (21)

Print your tickets