Jongeren aan het woord: ‘De blijde boodschap’

De blijde boodschap

‘Niet lachen, je zit in de kerk’. Laatst hoorde ik het in de bank achter me worden gezegd. Het klonk bekend; ik had het wel vaker gehoord. Vaak een vader of moeder die kinderen rustig probeert te houden. Misschien herken je het zelf ook wel. Als je weleens met moas in de kerk zit, en jullie om een binnenpretje de slappe lach krijgen, weet je precies waar ik het over heb. Of bijvoorbeeld wanneer de dominee een grapje maakt vanaf de preekstoel, en je iedereen om je heen hoort lachen. Ik merk dan dat het vaak weer heel snel stil is. Alsof niet iedereen het ermee eens is dat je moet kunnen lachen in de kerk.

Maar wat zegt de Bijbel zelf over humor? Wanneer je echt gaat zoeken, kom je best veel teksten tegen die over lachen en blij zijn lijken te gaan. In Spreuken 17:22 staat bijvoorbeeld: ‘’Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.’’ Hierin lezen we over de goede kracht van humor en blijdschap. Het lijkt erop dat God wil dat we blij zijn en dat Hij humor als een middel heeft gegeven om ons te helpen.

Toen ik even verder ging zoeken, kwam ik het volgende stuk tegen: ‘’Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. […] Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen.’’ Deze verzen laten ons niet alleen zien dat God lacht, maar ook dat Hij soms spot met de arrogantie van de mensheid. Het vertelt ons dat humor een manier kan zijn om onze eigen menselijke hoogmoed aan te wijzen en ons te herinneren aan onze nederigheid voor God.

De connectie tussen God en humor bestaat dus wel. Het Evangelie zelf moedigt ons aan om liefdevol en met een lach in ons hart door het leven te gaan. Misschien is een glimlach wel een van de vele manieren waarop we Gods aanwezigheid kunnen voelen en Zijn liefde kunnen ervaren. Dus laten we lachen, met respect voor het Evangelie, en onthouden dat God ons in Zijn grote wijsheid een kostbaar geschenk heeft gegeven – humor om ons te helpen in de ups en downs van het leven.

Matthias Oost (23)

Print your tickets