Jongeren aan het woord: ‘De goedheid van God’

De goedheid van God

In mijn vorige column vertelde ik over een collega die mij geleerd heeft meer in Gods handen te leggen en de Heere Jezus een plek te geven in onze interacties met anderen.

Vorige week is diezelfde collega getrouwd, en als je dat wilde, mocht je een lied aandragen voor de bruiloft. Het kiezen van een lied verliep vrij eenvoudig; ik hoorde lied 109 ‘De goedheid van God’, en dit sluit perfect aan bij haar levensverhaal en de manier waarop ze altijd over haar geloof spreekt: ‘De goedheid van God is altijd bij mij’.

‘’Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’’ (Psalm 136:1) In de Joodse traditie wordt deze psalm het grote Hallel genoemd. Het grote loflied. Deze psalm is een beurtzang, de spreker benoemt Gods grote daden waarop het publiek steevast zingt: ‘Want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’.

Na het indienen van het lied kwam de vervolgvraag: zou je dat niet mondeling willen toelichten tijdens de dienst? Je raadt het al, ik kan niet zo goed ‘nee’ zeggen, dus vooruit. “Maar”, zegt ze, “dan doen we het wel in het Engels, want dan komt de tekst veel krachtiger over. Ze zingen dan niet: ‘Gods goedheid is altijd bij mij’, maar: ‘de goedheid van God achtervolgt mij’.”

Psalm 23:6: “Heil en goedertierenheid zullen mij achtervolgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.’’ Gods goedheid zal mij achtervolgen!

Hoe ervaar jij het? Kies je voor de Nederlandse of voor de Engelse variant van het lied? Welke je ook kiest, vergeet niet over de goedheid van God te vertellen: ‘With every breath that I am able, I’m gonna sing (en vertellen van!) of the goodness of God’. Ik trap vast af: in onze familie is het eerste kleinkind geboren: Emira Marcelle. God is goed!

Marcelle de Boer-van der Sloot (28)

Print your tickets