Jongeren aan het woord: ‘Echt Pinksterfeest’

Als je dit leest, is het alweer bijna Pinksteren. Voor mijn gevoel staan we vaak langer en bewuster stil bij Kerst en Pasen, terwijl Pinksteren ook zeker een belangrijke gebeurtenis is. Afgelopen zondag stonden we stil bij weeszondag: de Heere Jezus is naar de Hemel opgevaren (Hemelvaart), maar de Heilige Geest is nog niet uitgestort. Dit gebeurt met Pinksteren. (Handelingen 2:4)

We staan met Pinksteren dus stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort en de gave van de Heilige Geest is voor ons allemaal beschikbaar. Namelijk dat wij in Hem blijven en Hij in ons. De Heere Jezus heeft tot de Vader gebeden om een andere Trooster te geven. Dit moment is zo belangrijk, want vanaf dit stuk in de Bijbel is het evangelie verder gekomen dan alleen de Joden. Natuurlijk zijn er voorbeelden zoals de Samaritaanse vrouw. Maar de apostelen werden nu echt erop uitgestuurd volgens de opdracht van Jezus: ga en verkondig het evangelie aan alle volken. Het werd nu ook aan de heidenen verkondigd.

En nu zijn we 2000 jaar later en herdenken we dit nog steeds. Maar wat doen we ermee? Vanaf dit moment in de Bijbel mogen jij en ik het rijke evangelie nu horen en doorgeven. Pinksteren is niet even lekker twee daagjes vrij en genieten van het mooie weer dat er vaak bij hoort. Pinksteren is zoveel meer; de Heilige Geest is uitgestort en we mogen nu uitzien naar de dag waarop de Heere Jezus terugkomt.

Denk vandaag eens aan iemand die nog niet van het rijke evangelie gehoord heeft. Bid voor deze persoon en vraag of het ook Pinksteren in zijn of haar hart mag worden. Ruim 2000 jaar geleden werd de Geest uitgestort en kwamen meer dan 3000 mensen tot geloof. Laten wij daarom ook bidden voor iemand die dicht bij ons staat en Jezus nog niet heeft aangenomen als Heiland en Zaligmaker. Dan vieren we echt Pinksterfeest.

Jacob Korf (22)

Print your tickets