Jongeren aan het woord: ‘Een gesprek over Jezus’

Een gesprek over Jezus

Voor mijn studie Gezondheid en Maatschappij heb ik de afgelopen twee maanden een vak gevolgd waarbij we de opdracht kregen om een interventie te bedenken voor een gezondheidsprobleem. Mijn groepsgenoten en ik kozen ervoor om seksistisch taalgebruik onder studenten in Wageningen aan te pakken. Dit is een gezondheidsprobleem, omdat seksisme onder andere kan leiden tot depressie, angst of een laag zelfvertrouwen. Zoals elke goede interventie moesten we beginnen met dit probleem in kaart brengen: in hoeverre komt seksistisch taalgebruik voor, en waar komt dat door?

Door het doen van een literatuurstudie vonden we dat één van de determinanten van seksisme religie bleek te zijn. Uit een studie uit 2021 is namelijk gebleken dat religieuze mensen vaker seksistisch zijn dan niet-religieuze mensen. Ik vertelde mijn groepsgenoten dat ik christelijk ben, wat een aantal vragen bij hen opriep. Ze vroegen zich af of ik ervaarde dat christenen seksistisch zijn. Ik vond het moeilijk om deze vraag direct te beantwoorden. Ik dacht er over na dat we bij ons in de kerk wel degelijk bepaalde taken aan gender koppelen, denk bijvoorbeeld aan het zijn van dominee of ouderling. Maar ik was het er niet mee eens dat het christelijk geloof seksistisch is. Het was juist Jezus zelf die stereotypen uitdaagde.

Denk bijvoorbeeld aan Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw, of aan Zijn omgang met mensen die werden gezien als het uitschot van de samenleving. Ook leert Paulus ons dat we door het geloof in Jezus Christus allen kinderen van God zijn geworden: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.” (Galaten 3:28 HSV)

Door deze opdracht over gezondheid kreeg ik de kans om mijn atheïstische groepsgenoten te vertellen over wie Jezus is. Jezus is niet seksistisch, Hij is iemand die stereotypen uitdaagt.

Belinda Post (20)

Print your tickets