Jongeren aan het woord: ‘Geef Zijn liefde door’

Geef Zijn liefde door, leef Zijn liefde voor!

‘’Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’’ (Spreuken 22:6)

Ik ben met de liefde voor het geloof en wat Jezus voor ons heeft gedaan opgevoed. Dat is een van de redenen waarom deze tekst mij aansprak. Ik heb inmiddels alweer vier jaar geleden belijdenis mogen doen en merk ook dat de ‘juiste’weg blijft trekken. Hij trekt mij steeds weer terug.

Ook als juf op een openbare basisschool. Bij mij op het werk is het geloof absoluut niet vanzelfsprekend. Pasen wordt hier niet meer benoemd, maar is een van de lentefeesten geworden. Op een openbare school behoren namelijk, vanwege de vele culturen, aan meer feesten en gewoonten aandacht te worden geschonken. Zo werd mij gevraagd om over Pesach en Pasen te vertellen en wat heeft dit veel losgemaakt! Niet alleen in enthousiasme en nieuwsgierigheid bij de kinderen, maar ook in emotie bij mijzelf. Ik mocht mijn lichtje laten schijnen en wat moois aanwakkeren! In de jonge jaren van de kinderen heb ik mogen vertellen over welke weg de Israëlieten en Jezus hebben moeten gaan, waardoor er een weg vrij is gekomen naar het beloofde land! Waar ik ook ga laat mijn opvoeding, maar ook mijn geloof mij dus niet los. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad!

Natuurlijk ontstaan er paadjes in je eigen denken. Paadjes die je soms automatisch inslaat. Paadjes waarbij je leerde om naar jezelf te kijken, door hoe je ouders en verdere omgeving met je omgingen. Door al je ervaringen ben je wie je nu bent. Maar ik heb ook geleerd en gehoord over het paadje achter Jezus aan. Ik heb niet alleen mogen ervaren hoe belangrijk het is om met mijn gelovige familie en vrienden over Jezus te praten, maar ook met mijn ongelovige leerlingen en collega’s. Gods liefde, Zijn verlangen, Zijn goedheid, Zijn trouw. Zijn woorden hierover zijn zo belangrijk om te delen. Achter Jezus aan op de weg van liefde.

‘Geef Zijn liefde door, leef Zijn liefde voor’. Laat iedereen om je heen zien en horen wie jouw God is, zodat meer Hem leren kennen!

Josien Moors-Bakker (26)

Print your tickets