Jongeren aan het woord: ‘Kringavond van VGSW’

Een kringavond van VGSW

Bij de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen zijn we gewend om iedere dinsdag naar kring te gaan. Met een vast ploegje van zes mensen komen we dan bij elkaar om samen te eten, te praten over hoe het met ons gaat en de Bijbel te bestuderen. Afgelopen dinsdag hadden we het over de opname van de gemeente. Twee weken terug hadden we dit thema al ingeleid met het kijken van een film die toch wat aparte theorieën aanhing in onze gereformeerde ogen. ‘Left Behind’ vertelde over hoe er miljoenen mensen over de hele wereld plotseling verdwenen. De verdwijningen zorgden ervoor dat onbemande voertuigen verongelukten en er overal rellen en plunderingen plaatsvonden. Als kring hadden we besloten dat de film niet is aan te raden, omdat die eigenlijk best wel slecht is. We ontdekten dat de film is gebaseerd op enkele teksten uit de Bijbel:

“Zie, ik vertel u een geheimenis: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.” 1 Korinthe 15:51-52a (HSV)

“Ik zeg u: in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” Lukas 17:34-36 (HSV)

De film concentreert zich vooral op het gedeelte uit 1 Korinthe waarin staat dat we in een oogwenk veranderd zullen worden en heeft dit vertaald naar de manier waarop christenen en kinderen plotseling opgenomen worden, waarbij de ongelovigen achterblijven en nog zeven jaar in chaos moeten leven tot het laatste oordeel. Als kring vonden wij dit moeilijk te interpreteren, vooral omdat er verschillende theorieën worden aangehangen binnen verschillende kerkverbanden. Gaan deze teksten over oordeel of over opname? Betekent aangenomen worden hier dat de één door de Heer wordt opgenomen en de ander niet, of gaat het over de manier waarop God ons in de toekomst zal beoordelen? Aan het eind van de avond hebben we gebeden om wijsheid voor de komende kringavonden en hebben gevraagd om de leiding van de Heilige Geest, omdat we Zijn hulp nodig hebben om de Bijbel te kunnen begrijpen.

Belinda Post (19)

Print your tickets