Jongeren aan het woord: ‘Met Hem gestorven én opgestaan’.

Met Hem gestorven én opgestaan

Vorig weekend mochten we weer Pasen vieren: stilstaan bij de kruisiging en het wonder van de opstanding. Daar is zoveel over te zeggen en te schrijven dat het haast onmogelijk is om onze dank in een stukje tekst neer te zetten.

Op het moment van het schrijven van dit stukje kreeg ik de tekst van de dag in de Bijbel-app. Romeinen 6 vers 5: ‘’Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.’’

Bijzonder, want dit is een van de verzen van het Bijbelgedeelte dat ik vorig jaar voorlas tijdens onze belijdenisdienst. Toeval? Ik denk het niet. Heel Romeinen 6 speelt in op de genade die wij hebben verkregen door Zijn dood. Toen Jezus voor ons aan dat ruwhouten kruis stierf, zijn wij met Hem gestorven. Toen Hij op de derde dag opstond uit de dood, stonden wij met Hem op. De dood heerst niet meer over Hem! Nu niet en nooit niet.

Maar wij zijn mensen hier op aarde, allen met een sterfelijk lichaam. En er is nog steeds zonde hier op aarde, waar wij ook allemaal dagelijks nog steeds schuldig aan zijn. Laten we samen in Christus strijden tegen deze zonden, zodat ze niet de overhand op ons kunnen krijgen. Want Hij is immers voor ons gegaan, zodat wij in Zijn heerlijkheid mogen leven, en op die grote dag ooit eens met hem verenigd mogen worden. Wat een vooruitzicht is dat.

Romeinen 6 vers 14 vat dit alles samen: ‘’Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.’’ Laten wij ons vastklampen aan die belofte. Want Hij komt terug, voor u en voor mij.

Hallelujah, amen.

Dianne de Vries (22)

Print your tickets