Jongeren aan het woord: ‘Op zoek naar (h)echtheid’

Op zoek naar (h)echtheid

Ik heb jullie al vaker verteld over de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen. Een belangrijk onderdeel van de vereniging is het draaien van commissies. Op dit moment zit ik in de meditaatcie, de commissie die het jaarlijkse bezinningsweekend organiseert. Tijdens dit weekend zijn we gewend om verschillende lezingen te volgen en workshops te doen rondom een christelijk thema, en daarnaast is er tijd om te ‘bezinnen’. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema: ‘op zoek naar (h)echtheid’. Het doel van het weekend is om samen na te denken over wat ons als vereniging samenbindt en op welke manier we diepgang kunnen vinden in onze gesprekken.

Op vrijdagavond beginnen we het weekend met een lezing van dominee Terpstra, bij u allen bekend. Hij gaat met ons op zoek naar waarom het juist in deze tijd zo lastig is om met elkaar verbonden te zijn. Daarbij gaat hij in op de manier waarop bijna elke kerk en eigenlijk de hele samenleving worstelt met verbondenheid. In het Nieuwe Testament wordt echter vaak gesproken over eenheid in de gemeente, zowel als een gave en een opgave. Daarom zal de dominee ingaan op een aantal praktische lessen die Paulus geeft in Filippenzen 2:1-11.

“Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.” Filippenzen 2:2

Deze tekst uit Filippenzen is wat mij betreft de kernzin van dit gedeelte. We worden opgeroepen om eensgezind te zijn. Dat kunnen we doen door te leven vanuit dezelfde liefde, namelijk die van Jezus. Deze liefde is er eentje die verbondenheid zoekt, in plaats van gescheidenheid. Juist daarom is het zo belangrijk dat we op zoek gaan naar wat ons samenbindt en wat ons hecht maakt. Dat willen we met VGSW doen, maar ook binnen de GKU ligt daar onze opdracht. Daarom mogen we samen met Paulus roepen: wees eensgezind door te leven vanuit Jezus’ liefde!

Belinda Post (19)

Print your tickets