Jongeren aan het woord: ‘Rentmeesterschap’

Rentmeesterschap

Afgelopen woensdag is mijn gezin na een aantal chaotische dagen verhuisd en na een dag sjouwen met banken, bedden en tafels, zaten we met zijn allen op het balkon over het IJsselmeer heen te kijken. Het zonnetje scheen, het was lekker warm en het uitzicht was prachtig.

Op dat moment werd ik even stil. Ik besefte me op dat moment pas echt hoe mooi de schepping daadwerkelijk is. Je ziet de mensen op de straat, iedereen uniek zoals hij/zij is, je ziet de boten op het uitgestrekte water, de zon hoog aan de hemel en de wolken zweven op hun eigen tempo door de lucht.

Hoe kan dit nou niet getuigen van een almachtig God? Hoe kan het dat mensen kijken naar al deze prachtige dingen en denken dat er niet Iemand achter dit alles zit? Ik kon er met mijn hoofd niet bij. Alles is tot in de kleinste details precies op elkaar afgestemd met ons mensen als rentmeesters over deze wondere wereld.

Laat dat maar even op je inwerken: wij zijn de rentmeesters van deze wereld.

Het is onze taak om de aarde en alles daarop te beschermen en bewaren met de hulp van God en ons geloof. Toch zie ik zo vaak hoe slecht wij mensen met de natuur en de dieren omgaan. De natuur is niet iets wat er altijd is en dat beseffen mensen niet echt. We zijn langzaam bezig om het kapot te maken met onze fabrieken en gigantische woonwijken. Bossen worden gekapt voor onze steeds grotere vraag naar spullen en het afval wordt gedumpt op plekken waar het niet hoort. Mensen, wees een beetje zuinig op wat ons door God in vertrouwen is gegeven.

Toch is Gods liefde in dit alles voor ons onveranderlijk. In Zijn oneindige genade stuurde Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, om de zonden van ons te dragen. Door Zijn offer aan het kruis op Golgotha werd de band tussen God en ons mensen hersteld voor iedereen die in Hem gelooft. Het minste wat wij kunnen doen is zorgen voor datgene wat Hij ons geeft.

De schepping getuigt nog steeds elke dag van Gods glorie en almacht. Elke zonsondergang, elke bloem die bloeit en elk kind dat geboren wordt, spreekt van Zijn scheppende hand en oneindige liefde. Wij moeten Zijn schepping koesteren en eren. Die schepping die ons altijd mag herinneren aan de grootsheid van deze Schepper die ons met onuitputtelijke liefde heeft gemaakt.

Wonder – Hillsong United

Joël Brouwer (23)

Print your tickets