Jongeren aan het woord: ‘Rustplaats van de duif’

Rustplaats van de duif

‘’Daarna liet Noach een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet.’’ (Genesis 8:8-9)

In gedachte wil ik jullie meenemen naar de berg Ararat waarop de ark is komen vast te zitten. De bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel zijn ondertussen gesloten, en de regen uit de hemel was gestopt. Langzaam vloeide het water terug, en Noach deed hoopvol zijn venster open. Allereerst liet hij een raaf los, maar in het bijzonder wil ik jullie aandacht vestigen op de duif.

Noach liet een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Met andere woorden: de duif was op zoek naar een levende boom die tot rustplaats kon zijn. Hoe prachtig is het als wij een koppeling mogen maken met de duif waarover wordt geschreven in Mattheüs 3. Daar staat: “En zie, de hemelen werden voor Jezus geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.” Na Pinksteren zoekt diezelfde duif als het ware naar ‘levende bomen’ om Zich op te laten rusten. Oftewel, de Heilige Geest is op zoek naar mensen waarin Hij mag wonen en die volledig mag vervullen!

Hoe vaak is die duif al bij jou geweest en met niets teruggegaan? Of kun je enkel maar een gedeelte van je leven afstaan, en blijft het slechts bij een olijftakje?

In aansluiting op bovenstaande vragen wil ik ook dehoopvolle gedachte aan jullie meegeven die te halen is uit het verhaal van Noach en de duif. De zondvloed was voorbij na veertig dagen en veertig nachten, maar pas 250 dagen later kon de duif zich nestelen in een levende boom. Het geloofsleven is vaak een proces over langere periodes, en dat is normaal. Onze maatschappij stuurt vaak op efficiëntie, terwijl in het geloofsleven vaak over ‘vruchten’ wordt gesproken. Het laten groeien van vruchten kost tijd, maar Jezus is in dit volledige proces aanwezig en Hij wil zowel het Licht als het Levende Water hierin zijn.

Dus laten wij het voorbeeld van de discipelen na Hemelvaart volgen. Eensgezind bijeenkomen, samen bidden en met verlangen ons leven openstellen voor God. Op die manier zal de Heilige Geest ruimte hebben om zowel uw, jouw als mijn leven volledig te vervullen met Zijn aanwezigheid. Dan zal die duif eindelijk vinden waar het zo lang naar verlangde, namelijk de holte van haar voet neerzetten in jouw hart.

William Kramer (23)

Print your tickets