Jongeren aan het woord: ‘Samen van Hem getuigen’

Samen van Hem getuigen

Het is nu zo’n twee jaar geleden dat ik werd gebeld met de vraag of ik columns wilde schrijven voor het kerkblad. Ik weet nog dat de vraag me in eerste instantie wat overviel. Maar al snel voelde ik de vrijmoedigheid om te delen wat mij als jongere bezighoudt en hoe ik mijn persoonlijke geloofsleven ervaar. Ik zei ja, en dat deden er meer. De reacties op de columns waren positief: een platform voor de stem van de jongere werd van harte ontvangen.

Intussen zijn er twaalf enthousiaste jongeren die om beurten elke week een column verzorgen in de JC-app. Sindsafgelopen zomer mag ik een organiserende rol in de publicaties vervullen. In een bericht in onze appgroep probeerde ik het doel van de columns in de JC-app te formuleren: ‘door het delen van wat er speelt in onze persoonlijke levens, hopen we onze gemeenteleden te inspireren en te bemoedigen, en willen we van Hem getuigen’.

Dat laatste zou ik graag willen uitlichten, want wat een getuigenissen worden er wekelijks op deze plek gedeeld! Wat een zegen dat jongeren binnen onze gemeente zich op deze manier dienstbaar willen stellen. Ik zie hierin een vervulling van Psalm 105:1: ‘’Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.’’ We hopen natuurlijk dat door de getuigenissen gemeenteleden geïnspireerd en bemoedigd mogen worden, en wellicht tot een bepaald inzicht mogen komen.

Lees je dit nu en ben je een jongere, en wil je ook van Hem getuigen om je naaste te bemoedigen? Meld je dan aan als columnschrijver via sjoerdbakker@gku-pkn.nl. ‘’Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.’’ (Romeinen 1:16)

Ruben Romkes (22)

Print your tickets