Jongeren aan het woord: ‘Vier je dagen’

Vier je dagen

Vier je dagen. In de maand februari besef ik me dit toch altijd net een beetje meer. Niet alleen ík mag een jaartje ouder worden, maar ook mijn man, mijn moeder en wat vriendinnen. Er is Valentijnsdag en mijn man en ik mogen in deze maand een jaartje bij ons samenzijn optellen. De Bijbel is over het vieren van je dagen heel duidelijk. Dat je leeft is namelijk niet vanzelfsprekend. Evenals het opgroeien en ouder worden met liefde van ouders en vrienden om je heen, de gezelligheid op school, met je collega’s op het werk. Dit besef je des te meer als je wordt geconfronteerd met de keerzijde van deze omstandigheden. Te vroeg afscheid nemen van dierbaren, ziekte, gezinsbreuk… vul maar in.

Ik ben inmiddels 26 jaar en een gezegend mens, en daarom vind ik het extra belangrijk om het leven te vieren. God heeft het leven immers gegeven. Het is goed om daarbij stil te staan. Hij is degene die je het leven heeft gegeven, God heeft jou gewild! Jouw leven is kostbaar en doet ertoe. Niet alleen op je verjaardag zijn er cadeautjes om uit te pakken, maar elke dag die je gegeven wordt, is zo’n geschenk om uit te pakken. Wanneer je je dit elke morgen als je wakker wordt of wanneer je ‘s avonds gaat slapen mag beseffen, is dankbaarheid alleen nog maar overheersend.

God vindt feestvieren belangrijk en noodzakelijk. God geeft Zijn volk namelijk opdracht om Zijn feesten te vieren. In Leviticus 23:1-2 staat dat de Heere tot Mozes sprak: ‘’Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: de feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen.’’ Het is Gods bedoeling dat we niet vergeten wat Hij voor Zijn volk, voor ons gedaan heeft. Deze feesten werden gevierd met eten en drinken en in verbinding met elkaar. We mogen God dan ook absoluut vaker danken voor het leven dat ons is gegeven en wat Hij hiervoor ook voor ons uit liefde heeft gedaan. ‘’Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden.’’ Psalm 90:12.

Josien Moors-Bakker (26)

Print your tickets