Jubilea

Dominee D.C. Hellinga nam in 2016 officieel afscheid van de Gereformeerde Kerk van Urk, omdat hij met emeritaat ging. De pensioen­gerechtigde leeftijd heeft hem er echter niet van weerhouden om toch nog op allerlei vlakken actief te blijven binnen de GKU. Ook nu er twee vacatures zijn neemt hij de nodige preekbeurten voor zijn rekening en doet pastoraal werk voor de vacante secties. Het feit dat hij op 5 september j.l. 25 jaar op Urk werkzaam was hebben we dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Ook in huize Terpstra is binnenkort een jubileum te vieren. Op 23 oktober is dominee E.J. Terpstra 12½  jaar predikant. Begonnen in Drogeham op 23 april 2006 en sinds 22 augustus 2010 op Urk.

Wij danken beide broeders voor de verbondenheid die zij al die jaren met onze gemeente mochten hebben en wensen hen Gods nabijheid en zegen op hun werk.

Print your tickets