Via het kerkblad informeert de Gereformeerde Kerk van Urk haar gemeenteleden over de diverse actuele zaken die binnen de gemeente spelen. Het kerkblad verschijnt ongeveer tien à twaalf keer per jaar. Het kerkblad wordt verzorgd door Stieneke Mazereeuw. De preses van de kerkenraad fungeert als eindredacteur. De abonnementenadministratie wordt gedaan door het kerkelijk bureau.

Administratieadres (voor nieuwe abonnees en wijzigen gegevens):
administratie@gku-pkn.nl 

Redactieadres (voor kopij):
Stieneke Mazereeuw
Adres: Vooronder 39
E-mail: kerkblad@gku-pkn.nl

Coördinatie bezorging:
Cees Zeeman: 06-51 77 96 77

Kopij aanleveren voor het kerkblad
Het kerkblad verschijnt doorgaans op donderdag. Kopij dient uiterlijk om 18:00 uur op de woensdag hiervoor in het bezit te zijn van de redactie. De Kopijdata staan vermeld in de kerkagenda.