De zondagse erediensten beginnen in alle drie kerkgebouwen om 10.00 uur en 17.00 uur. Alleen de op de avondmaalszondag, beginnen de morgendiensten om 9.30 uur.
Er worden twee collecte’s gehouden. De eerste collecte is voor de doelen in het collecterooster. De tweede collecte na de preek is voor “Voorziening kerkgebouwen”, dus voor onderhoud en instandhouding van de kerken en pastorieën.
Op feestdagen zoals hieronder vermeld, wordt slechts één collecte gehouden volgens het rooster.
In de Poort is er kinderopvang voor kinderen tot en met 6 jaar

Nieuwjaarsdag 10.00 uur
Biddag (2e woensdag van februari) 10.00 uur
17.00 uur
19:30 uur (De Poort i.p.v. 17:00 uur)
Goede Vrijdag 10.00 uur (De Poort)
20.00 uur
2e Paasdag (gezinsdiensten) 10.00 uur
Hemelvaartsdag 10.00 uur
16.00 uur (Evangelisatiedienst)
2e Pinksterdag (gemeentedienst) 10.00 uur (Sporthal de Schelp)
2e Kerstdag (gezinsdiensten) 10.00 uur
Oudjaarsdag/Dankdag 10.00 uur en 17.00 uur