De eerste steenlegging op 28 augustus 1954 door ds. H.R. Groenevelt

Patrimonium met de Petrakerk in aanbouw

Geschiedenis
In 1938 wordt een recreatiegebouw gebouwd voor zuiderzee-arbeiders, die hier bij de inpoldering te werk waren gesteld. In dit gebouw worden ook kerkdiensten gehouden.
In 1943 wordt het gebouw verplaatst naar wat nu de tuin is van de Petrakerk, gelegen aan de singelzijde. In 1947 koopt de Gereformeerde Kerk het gebouw van Patrimonium en krijgt het de naam “Noorderkerk”.
Door de uitbreiding van Urk wordt het houten gebouw echter te klein en besluit de kerkenraad om naast het gebouw de Petrakerk te bouwen. Het ontwerp hiervoor wordt geleverd door architect F. v.d. Laan uit Delfzijl.
De Petrakerk wordt op 17 juli 1955 in gebruik wordt genomen.
De Petrakerk telt 800 zitplaatsen en is in 1983 – 1985 in fasen gerestaureerd.
In 2017 is de Petrakerk grondig gerenoveerd, met aanpassingen aan de consistorie, nieuwe toiletgroepen, schilderwerk, het liturgisch centrum, en de kerkzaal, waarbij een ontmoetingsruimte met pantry is achter in de kerk gerealiseerd. Tevens zijn de liturgieborden vervangen door beamers.

Klok
De klok van de Petrakerk is in 1955 overgekomen vanuit de toren van de Bethelkerk, omdat de klok voor deze toren te zwaar bleek te zijn.
Deze klok is in 1947 gegoten bij Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. Op deze klok staat de tekst: “De oude ontnam ons de Duitse tyran A.D. 1943. Deze werd verkregen onder Godes zegen A.D. 1947. O God! Wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels”.

Orgel
Het orgel is gebouwd door de firma J.C. Sanders & Zoon te Utrecht. Het orgel is gebouwd volgens het mechanische sleepladensysteem en heeft 20 registers, verdeeld over twee klavieren en een pedaal.

 

 


Kroonluchters
In de Petrakerk hangen sinds 1985 twee koperen kronen. De aankoop hiervan is bekostigd uit de opbrengst van de bazar van de Bethelkrans en de opbrengst van het oud papier, dat door Annie Schudde-Koffeman werd ingezameld.

 


Botter
Voor het orgelfront staat het model van een vissersschip. Het is een spantmodel, gemaakt van eikenhout en draagt het nummer UK 89. Dit was de laatste zeilbotter van Urk en behoorde toe aan Jelle Hakvoort.
Het model is in de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Jelle Loosman. Hij was timmerman op Urk en een kleinzoon van de maker van het scheepsmodel, dat in de Bethelkerk hangt.

 

 

 

Bronvermelding
Archief Gereformeerde Kerk te Urk