Kerkkoor

Vorige keer schreef ik al dat we samen gingen zingen met Hemelvaart en Pinksteren. Al jaren werken wij samen op Hemelvaart, met onze broeders en zusters van De Ark. Het ene jaar is er een dienst samen in de Bethelkerk en het andere jaar in De Ark. Dit jaar is De Ark aan de beurt en ons kerkkoor is uitgenodigd om daar te zingen. Bijzonder om zo samen te mogen werken. Tot ziens op Hemelvaartsdag, s’ middags in De Ark!

Wij hebben binnen het bestuur een wisseling gehad; de tijd van onze voorzitter Frits Cleveringa zat er op. Wij bedanken hem voor al zijn inzet, inspiratie en samenwerking. Wat is het mooi als mensen zich nog in willen zetten in het vrijwilligerswerk. Of het nu bij een vereniging of in de sport, of club of kerkenwerk is, er zijn zoveel mensen nodig. Het is vaak een dankbare taak, niet altijd even makkelijk, maar de eerste zegen is voor je zelf. Gelukkig hebben wij ook weer mensen gevonden om ons kerkkoor aan te sturen. Nou gevonden… God zelf is het die de mensen op de gewenste plek brengt. Wij onderschatten vaak de kracht van het gebed. We raken zo verstrikt in onze onzekerheid en we maken ons druk, komt het wel goed? Maar wij mogen weten en vertrouwen: God bouwt Zijn eigen kerk. We zien na de tijd, dat God Zijn Hand in dit alles heeft. Ons geloof is vaak te klein.

Al meerdere malen schreef ik dat ieder hartelijk welkom is op ons koor. Ook deze keer weer een uitnodiging. Elke woensdag avond om 8 uur repeteren wij in De Poort. Schroom niet, kom eens gezellig meezingen!

Print your tickets