Kèsjer is het Hebreeuwse woord voor verbinding. De Kèsjercursus is een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse wortels van het christelijk geloof. De cursus is met name bedoeld voor christenen die zich willen verdiepen in de Hebreeuws-Joodse oorsprong van hun geloof, de Bijbel en het land van de Bijbel, Israël.

De cursus bestaat uit 10 lessen, die om de week op donderdagavond worden gegeven en starten om 19.30 uur en duren tot ca. 22.00 uur.

Iedere les bestaat uit een Hebreeuwse woordstudie gevolgd door een themales. In de themalessen staat centraal wat de Schriften zeggen over Jezus, het volk Israël en het land Israël.

Ook de vaak moeizame relatie tussen de kerk en het Joodse volk in de wereldgeschiedenis en wat dat alles betekent voor ons christenen vandaag komen aan bod.  De cursus verschaft inzicht in de Hebreeuws-Joodse context van de Bijbel zodat u beter in staat bent om het Woord van God te begrijpen. Ook krijgt u inzicht in het plan van God met het Joodse volk en het land van de Bijbel.

U wordt toegerust om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem en voor die van de gehele wereld. De cursus staat open voor christenen van alle gezindten.

De kosten bedragen € 55, hiervoor ontvangt u o.a. een uitgebreid cursusboek.

Opgeven kan via email aan kesjerurk@gmail.com of via de landelijke cursuswebsite https://www.shoresh.nl/kesjer-cursus.

Do 13 september 2018                      Les 1:     Inleiding – Kèsjer – Jezus de Jood

Do 27 september 2018                      Les 2:     Jesjoea – Jezus de rabbi

Do 11 oktober 2018                           Les 3:     Masjiach – Jezus de Messias

Do 25 oktober 2018                           Les 4:     Tora – Het Joodse karakter van de Bijbel

Do 8 november 2018                         Les 5:     JHWH – Verlossing is uit de Joden

Do 22 november 2018                       Les 6:     Haleloeja – De grote scheuring

Do 6 december 2018                         Les 7:     Chèsed – ‘Christelijk’ antisemitisme

Do 20 december 2018                       Les 8:     Kadosj – Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël

Do 10 januari 2019                           Les 9:     Sjalom – Israël – De profetie vervuld

Do 24 januari 2019                           Les 10:  Ameen – Gods toekomst voor Israël