Kèsjer is het Hebreeuwse woord voor verbinding. De Kèsjercursus is een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse wortels van het christelijk geloof. De cursus is met name bedoeld voor christenen die zich willen verdiepen in de Hebreeuws-Joodse oorsprong van hun geloof, de Bijbel en het land van de Bijbel, Israël.

De cursus bestaat uit 10 lessen, die om de week worden gegeven. Iedere les bestaat uit een Hebreeuwse woordstudie gevolgd door een thema-les. In de themalessen staat centraal wat de Schriften zeggen over Jezus, het volk Israël en het land Israël.

Ook de vaak moeizame relatie tussen de kerk en het Joodse volk in de wereldgeschiedenis en wat dat alles betekent voor ons christenen vandaag komen aan bod.  De cursus verschaft inzicht in de Hebreeuws-Joodse context van de Bijbel zodat u beter in staat bent om het Woord van God te begrijpen. Ook krijgt u inzicht in het plan van God met het Joodse volk en het land van de Bijbel.

U wordt toegerust om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem en voor die van de gehele wereld. De cursus staat open voor christenen van alle gezindten.

Meer info vind je op de landelijke cursuswebsite: https://www.shoresh.nl/kesjer-cursus

Wanneer en waar?

Het is nog niet bekend wanneer de cursus in het kerkelijk jaar 2023/2024 gegeven zal worden. Dit zal t.z.t. middels afkondiging bekend gemaakt worden. Ook zal het dan vermeld worden op deze pagina en in het kerkblad.

De avonden zullen plaatsvinden in een van de zalen van Kerkelijk Centrum de Poort.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar: onderwijs@gku-pkn.nl