Kopij inleveren voor het kerkblad

Deze week moet de kopij voor het volgende kerkblad weer aangeleverd worden. De deadline is a.s. vrijdag 22 juni, 18:00 uur.
Graag per email naar: kerkblad@gku-pkn.nl

Print your tickets