Laatste Zingen de zomer

Woensdag 29 augustus is de laatste Zingen in de Zomer in de Bethelkerk. Ds. K.J van der Sloot spreekt over het thema “Glorie aan God” Muzikale medewerking wordt verzorgd door  mannenkoor “Urker Zangers”. Aanvang 19.30 uur

Om 16.00 uur is er een inlooporgelconcert door Minne Veldman.

Verder is er tot en met dinsdag in het Kerkje aan de Zee en op woensdag in de Bethel het vertrouwde middagprogramma van 2 tot 3 uur.

Print your tickets