Belijdeniscatechisatie of lidlare is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. Belijdenis afleggen is niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd. Je kunt daarom ook deelnemen aan een groep met ‘oudere’ belijdeniscatechisanten.

Wie belijdenis doet, geeft instemmend antwoord op de volgende vier vragen:
– Geloof je dat de Bijbel waar is en dat God hierin de enige weg tot zaligheid geeft?
– Geloof je in Gods verbondsbelofte, belijd je een afkeer te hebben van je zondige ik en belijd je dat Jezus Christus de enige zaligmaker is?
– Verklaar je dat het je oprechte voornemen is om God lief te hebben en Hem te dienen?
– Verklaar je dat het je oprechte verlangen is om je in te zetten voor de gemeente van Christus?

Het belijdenis traject bestaat uit 21 catechisatielessen, 3 thema-avonden en een weekend weg. Gedurende het gehele traject komen er verschillende onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen gaan over wat wij geloven over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ook het belang van de christelijke gemeente en de relatie tussen belijdenis doen en viering van het Heilig Avondmaal komt aan bod.

Aan het eind van het traject is er geen verplichting tot het doen van belijdenis. Dit is een weloverwogen stap die in overleg met de dominee gezet wordt. Aarzel dus niet om contact op te nemen met de predikant en aan te sluiten. Wat heb je te verliezen..?

Klik hier om je aan te melden voor het lidlare seizoen 2023-2024

Klik hier om je aan te melden voor de 30+ groep van het lidlare seizoen 2023-2024