• Internetstoring in de Poort opgelost

  Update 3: De internetstoring in de Poort is dinsdagmiddag verholpen, alles werkt weer naar behoren. Enkele delen van de website en de JC-app deden het niet. Wat onder andere niet werkte: Aanmelden voor de diensten, inmiddels al weer volgeboekt. Rooster van de kerkdiensten op de site is weer gevuld. Telefoon

 • Follow Me begint weer!

  We gaan weer van start! Beste jongere vanaf maandag ben jij weer meer dan welkom! Vanaf maandag 1 maart gaan we weer van start met Follow Me vanuit kerkelijk centrum de Poort. De vorm is wel anders dan jullie gewend waren. De les duurt slechts 25 minuten en vind in

 • Voor onze jongeren

  Goed nieuws! Vanaf morgen zijn alle jongeren weer van harte welkom in Kerkelijk Centrum de Poort bij de verschillende vormen van de catechisatie. Let op bij Follow Me zijn er aangepaste tijden voor de verschillende groepen, deze tijden zijn te vinden in de JCApp en op de website van de

 • Ambtsdragersverkiezing

  Voor de tweede maal wordt aan de gemeente verzocht om per brief de kerkenraad attent te maken op namen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling of diaken. Ondertekende brieven kunnen bezorgd worden bij de scriba’s: Jacob de Vries, Middelbuurt 52 Albert Hakvoort, Grindrug 16

 • Beveiligd: Wijkberichten januari 2021

  Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

 • Petrakerk

  Ook ds. Bos neemt het beroep aan

  Opnieuw met grote dankbaarheid en blijdschap maakt de kerkenraad bekend, dat ook ds. M.A. Bos uit Daarlerveen het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Ds. Bos zal predikant worden in sectie Centrum. Nadere bijzonderheden volgen later. Voor ds. Bos breekt nu een tijd aan van afscheid nemen, en de kerkenraad

 • AV-team zoekt versterking voor doordeweekse diensten

  Het AV-team biedt binnen de gemeente ondersteuning, op het gebied van beeld (beamer), video en geluid, tijdens bijzondere diensten en tal van activiteiten. Sinds de Corona uitbraak is er een toename aan inzet van genoemde middelen, ook op doordeweekse dagen. Daarom zijn wij op zoek naar iemand (jong of oud)

 • Van de kerkenraad – Beroepingswerk

  Aan de gemeente wordt met dankbaarheid en blijdschap medegedeeld dat beide bezwaren tegen de beroepingsprocedures van ds. W.J. Menkveld en ds. M.A. Bos door het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen ongegrond zijn verklaard. Dit betekent dat het beroepingswerk kan worden voortgezet en dat de beroepsbrieven op korte termijn

 • Beveiligd: Wijkbericht december 2020

  Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

 • Van de kerkenraad

  Met betrekking tot de stemming over het voorgenomen beroep op ds. Bos deelt de kerkenraad u het volgende mee: Er zijn maar liefst 785 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 762 stemmen voor en 22 stemmen tegen het beroep en 1 blanco. De kerkenraad is verheugd over de hoge opkomst en de