• Beveiligd: Wijkberichten januari 2022

  Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

 • Beveiligd: Wijkberichten december 2021

  Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

 • Ambtsdragers gezocht

  Aan de gemeente wordt verzocht om per brief de kerkenraad attent te maken op namen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling of diaken. Ondertekende brieven kunnen bezorgd worden bij de scriba’s: Jacob de Vries, Middelbuurt 52 Jan Visser, Willem Alexanderlaan 8

 • WEEK VAN GEBED

  WEEK VAN GEBED 2022! Van 17 t/m 21 januari 2022 vieren we de eeek van gebed voor eenheid van christenen. Samen met christenen over de hele wereld bidden we voor eenheid, wijk en wereld. De dagelijkse gebedsbijeenkomsten zijn een belangrijk terugkerend onderdeel van de jaarlijkse gebedsweek. Ook op Urk wordt

 • Follow Me, Catechisaties en Zondagsschool beginnen weer

  Omdat in de afgelopen week is aangekondigd dat vanaf maandag 10 januari de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open mogen, heeft de kleine kerkenraad in overleg met de afdeling Onderwijs van sectie Gemeenteleven besloten deze lijn te volgen. Dat betekent dat vanaf 10 januari de

 • Besluit brede kerkenraad n.a.v. de ingestelde lockdown

  In de vergadering van 20 december 2021 heeft de kleine kerkenraad de maatregelen rondom de ingestelde lockdown van het kabinet in overweging genomen. Deze is ingegaan op 19 december 2021. Na een algemene raadpleging onder de wijken, secties Jeugd en Gemeenteleven, diaconie en CvK is de kleine kerkenraad tot het

 • Toelichting besluit om de kerkdiensten af te schalen

  Toelichting op het besluit van de kerkenraad om af te schalen. Voor de complete tekst van het besluit wordt verwezen naar het vorige bericht. Naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad van 5 november 2021 om af te schalen, heeft de kleine kerkenraad afgelopen week alle opties besproken. Daarbij

 • Van de kerkenraad

  Aan de gemeente wordt het volgende bekend gemaakt: In de vergadering van van afgelopen vrijdag 12 november 2021 heeft de brede kerkenraad m.b.t. het afschalen van het aantal kerkgangers per eredienst de volgende besluiten genomen, die aanstaande zondag 14 november 2021 in zullen gaan: Algemene maatregelen:De brede kerkenraad doet een

 • Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Urk

  Op de website van GereformeerdeKerken.info zijn een tweetal uitgebreide artikelen verschenen over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Urk. De artikelen zijn hier te lezen: Deel 1: https://gereformeerdekerken.info/2021/10/26/de-gereformeerde-kerk-te-urk-1 Deel 2: https://gereformeerdekerken.info/2021/10/29/de-gereformeerde-kerk-te-urk-2 Deel 3: https://gereformeerdekerken.info/2021/11/03/de-gereformeerde-kerk-te-urk-3 Deel 4 (slot): https://gereformeerdekerken.info/2021/11/05/de-gereformeerde-kerk-te-urk-4 Op onze eigen site staat is ook een pagina de geschiedenis van

 • Vacaturebank GKU

  Meer informatie vind je hier: Vacaturebank GKU