• Talentenactie

  Ten bate van nieuwe ramen voor de Petrakerk Doe jij ook mee? Samen staan we sterk! Kijk voor verdere informatie in het kerkblad van februari

 • Cursusavond Contactgroep

  Waar begin je in de bijbel te lezen met iemand die weinig weet over de bijbel? Hoe ga je om met kritische vragen die je zelf ook lastig vindt? Op dinsdagavond 5 februari spreekt Age Romkes over het thema ‘Ja, ik geloof maar hoe pas ik de bijbel toe in

 • Kerkenraadsvergadering

  De agenda en de stukken voor de brede kerkenraad van aanstaande vrijdag 1 februari 2019 kunnen worden afgehaald in de consistorie van de kerkgebouwen. Herman van Wijngaarden (HGJB) spreekt dan over het onderwerp: “Pastorale toerusting voor de omgang met homoseksuele broeders en zusters”. Vanwege de actualiteit van dit onderwerp worden alle broeders verzocht

 • Overlijden

  Begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten deelt mee: Op 24 januari j.l. is overleden Jannetje de Vries-Lievaart, in de leeftijd van 71 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 28 januari van 19.30 tot 20.30 uur.    

 • Johannes de Heer dienst

  In de Bethelkerk op zondag 10 februari om 16.50 uur. Voorganger is ds. J. van Rumpt, organist Jaap Kramer

 • Winteravondlezing

  Op woensdag 30 januari hoopt ds. Hoekman de winteravondlezing te wijden aan Jeremia 29. U bent om 20.00 uur welkom in De Poort.

 • Ambtsdragersverkiezing

  De kerkenraad verzoekt de gemeente schriftelijk de kerkenraad attent te maken op namen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling of diaken. Ondertekende brieven kunnen ingeleverd worden bij de scriba’s: Jacob de Vries, Middelbuurt 52 Albert Hakvoort, Grindrug 16 Ook kan men de brieven in

 • Koffiedrinken in de Petrakerk

  Zondag 27 januari is er na de morgendienst weer koffiedrinken in de Petrakerk. Hartelijk welkom!

 • Stamppot maaltijd

  Eet jij vaak alleen? En wil je ook wel eens samen met anderen gezellig de maaltijd gebruiken, dan kan dat dit seizoen in de Poort. Dinsdag 5 februari is er weer een stamppot maaltijd in de huiskamer van de  Poort om 12.30 uur, inloop vanaf 12.00 uur Zin om aan

 • Broodmaaltijd Gemeentekring

  Aanstaande donderdag 17 januari wordt de jaarlijkse broodmaaltijd georganiseerd voor de medewerkers van de Gemeentekring, de bezoekdames en de diaconie. Aanvang half 8 in de Poort.  Geert Weerstand zal tijdens deze avond spreken over het thema ‘Verbinding’.