• Ambtsdragersverkiezing

  De kerkenraad verzoekt de gemeente schriftelijk de kerkenraad attent te maken op namen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling of diaken. Ondertekende brieven kunnen ingeleverd worden bij de scriba’s: Jacob de Vries, Middelbuurt 52 Albert Hakvoort, Grindrug 16 Ook kan men de brieven in

 • Koffiedrinken in de Petrakerk

  Zondag 27 januari is er na de morgendienst weer koffiedrinken in de Petrakerk. Hartelijk welkom!

 • Stamppot maaltijd

  Eet jij vaak alleen? En wil je ook wel eens samen met anderen gezellig de maaltijd gebruiken, dan kan dat dit seizoen in de Poort. Dinsdag 5 februari is er weer een stamppot maaltijd in de huiskamer van de  Poort om 12.30 uur, inloop vanaf 12.00 uur Zin om aan

 • Broodmaaltijd Gemeentekring

  Aanstaande donderdag 17 januari wordt de jaarlijkse broodmaaltijd georganiseerd voor de medewerkers van de Gemeentekring, de bezoekdames en de diaconie. Aanvang half 8 in de Poort.  Geert Weerstand zal tijdens deze avond spreken over het thema ‘Verbinding’.

 • Brede kerkenraad verplaatst

  De brede kerkenraad van vrijdag 15 februari is verplaatst naar vrijdag 1 februari. Herman van Wijngaarden van het HGJB verzorgt dan een spreekbeurt. De brede kerkenraad die gepland staat voor aanstaande vrijdag 18 januari 2019 komt te vervallen.

 • Week van gebed voor de eenheid

  Aanstaande zaterdag 19 januari start de jaarlijkse week van gebed. Er doen dit jaar opnieuw negen gemeentes uit ons dorp mee. Iedere avond zijn we in een andere gemeente te gast en ervaren we de eenheid van christenen onder elkaar in het gezamenlijke gebed. De avonden starten om half acht

 • Nieuwjaarwensen

  Op dinsdag 1 januari bent u van harte welkom vanaf 9:00 in kerkelijk centrum de Poort om elkaar als broeders en zusters de handen te schudden op de eerste dag van het nieuwe jaar. Een mooie manier om samen zo het jaar te beginnen. U bent van harte welkom, de

 • Aangepaste ophaaldagen collectebonnen

  In verband met de kerstdagen en oud- en nieuwjaarsdag is er, in plaats van dinsdagavond, de mogelijkheid om op donderdag 27 december en op woensdag 2 januari van 19.00 tot 19.30 uur collectebonnen te halen in de Poort.

 • Overlijden

  Begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten deelt mee dat op 21 december j.l. is overleden, Helena Kramer-van Slooten in de leeftijd van 78 jaar. Gelegenheid tot condoleren is op 2e kerstdag van 19.00 tot 20.00 uur. De begrafenis vindt D.V. plaats op donderdag 27 december, voorafgaand wordt er een rouwdienst gehouden in

 • Koffiedrinken in de Petrakerk

  Ook in De Petrakerk willen we eens in de 6 weken koffiedrinken met elkaar na de ochtenddienst. De eerste keer is zondag 23 december zijn na de morgendienst. U/jij komt toch ook?