• Brede kerkenraad verplaatst

  De brede kerkenraad van vrijdag 15 februari is verplaatst naar vrijdag 1 februari. Herman van Wijngaarden van het HGJB verzorgt dan een spreekbeurt. De brede kerkenraad die gepland staat voor aanstaande vrijdag 18 januari 2019 komt te vervallen.

 • Week van gebed voor de eenheid

  Aanstaande zaterdag 19 januari start de jaarlijkse week van gebed. Er doen dit jaar opnieuw negen gemeentes uit ons dorp mee. Iedere avond zijn we in een andere gemeente te gast en ervaren we de eenheid van christenen onder elkaar in het gezamenlijke gebed. De avonden starten om half acht

 • Nieuwjaarwensen

  Op dinsdag 1 januari bent u van harte welkom vanaf 9:00 in kerkelijk centrum de Poort om elkaar als broeders en zusters de handen te schudden op de eerste dag van het nieuwe jaar. Een mooie manier om samen zo het jaar te beginnen. U bent van harte welkom, de

 • Aangepaste ophaaldagen collectebonnen

  In verband met de kerstdagen en oud- en nieuwjaarsdag is er, in plaats van dinsdagavond, de mogelijkheid om op donderdag 27 december en op woensdag 2 januari van 19.00 tot 19.30 uur collectebonnen te halen in de Poort.

 • Overlijden

  Begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten deelt mee dat op 21 december j.l. is overleden, Helena Kramer-van Slooten in de leeftijd van 78 jaar. Gelegenheid tot condoleren is op 2e kerstdag van 19.00 tot 20.00 uur. De begrafenis vindt D.V. plaats op donderdag 27 december, voorafgaand wordt er een rouwdienst gehouden in

 • Koffiedrinken in de Petrakerk

  Ook in De Petrakerk willen we eens in de 6 weken koffiedrinken met elkaar na de ochtenddienst. De eerste keer is zondag 23 december zijn na de morgendienst. U/jij komt toch ook?

 • Vermist

  Ooit hebben 6 gebrandschilderde ramen de raampartij in de zuidgevel (de kant van Wijk 8) van de Petrakerk gesierd, vergelijkbaar met met de gebrandschilderde ramen in de noordgevel. Nadat ze in uit de Petrakerk zijn verwijderd hebben ze een aantal jaren een plaats ingenomen in het ronde raam van de

 • Vrijwilligers bedankt!

  Vrijwilligers bedankt! Het jaar loopt alweer ten einde en de kerstpakketten zijn alweer besteld. Eigenlijk zou je iedereen die zich het afgelopen jaar voor de kerk heeft ingezet, wel een pakket willen geven. Zoveel ambtsdragers, mentoren, schoonmakers, broeders en zusters die zich op zoveel verschillende manieren inzetten. Geweldig! De meesten

 • Beveiligd: Kort verslag Brede Kerkenraad

  Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

 • Beveiligd: Wijkberichten december 2018

  Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.