Nieuwe maatregelen Coronavirus

Broeders en zusters,

In navolging op de maatregelen die het moderamen vorige week heeft genomen inzake het coronavirus, heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn er de volgende nieuwe maatregelen genomen:

 • Het aantal kerkdiensten per zondag wordt gereduceerd tot twee diensten, een om 10:00 uur en een om 17:00 uur. Deze diensten, die via een live-stream te volgen zijn, worden alleen bijgewoond door de ouderlingen en diakenen van de dienstdoende sectie. De diensten vinden plaats in de Poort.

Voor de komende zondagen geldt het volgende dienstrooster:

  • Zondag 22 maart 2020
  • De Poort, 10:00 uur, ds. A.C. Kelemen, sectie Oost
  • De Poort, 17:00 uur, ds. E.J. Terpstra, sectie Centrum
  • Zondag 29 maart 2020
  • De Poort, 10:00 uur, ds. G. van Zanden, sectie NoordWest
  • De Poort, 17:00 uur, ds. A.C. Kelemen, sectie Zuid
  • Zondag 05 april 2020
  • De Poort, 10:00 uur, ds. G. Van Zanden, sectie Oost
  • De Poort, 17:00 uur, ds. E.J. Terpstra, sectie Centrum
 • Er worden geen collectes tijdens de diensten gehouden. De collecte kan via de website en ideal gedaan worden, of overmaken naar NL57RABO0373711123.
 • De liturgie van de dienst is te vinden op de website bij de livestream.
 • Alle bedieningen van de Heilige Doop worden voorlopig tot nader order uitgesteld.
 • In de Poort zullen voorlopig geen kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten meer plaatsvinden.
 • De zaterdagavondcommissie is uitsluitend per e-mail bereikbaar op het e-mailadres: zaterdagavondcommissie@gku-pkn.nl.
 • Alle huisbezoeken komen voorlopig te vervallen.
 • Alle kerkelijke vergaderingen komen voorlopig te vervallen.
 • De pastorale bezoeken van de predikanten worden opgeschort. Crisis pastoraat en pastoraat wat onder uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk is, blijft wel bestaan.
 • De richtlijnen van de gemeente Urk en DEL m.b.t. het aantal aanwezigen bij bruiloften en begrafenissen zijn overgenomen. Dat betekent dat er bij een huwelijksvoltrekkingen niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn en bij begrafenissen niet meer dan 30. Om zoveel mogelijk familieleden aanwezig te kunnen laten zijn, dient er naast de predikant maximaal één ouderling (bij voorkeur de wijkouderling) aanwezig te zijn bij de begrafenisplechtigheid. Deze richtlijnen kunnen nog verder worden aangescherpt. Wij volgen hierin de verschillende instanties.
 • De belijdenisdiensten van ds. Terpstra die gepland staan/stonden voor zondag 15 maart 2020, 22 maart 2020 en 29 maart 2020 worden tot nader order uitgesteld.
 • De afscheidsreceptie van ds. E.J. Terpstra, die gepland staat voor zaterdag 04 april 2020 van 16:00 uur tot 18:00 uur in de Poort, komt te vervallen. Dit zal op een later tijdstip worden ingehaald.
 • De afscheidsdienst van ds. E.J. Terpstra, die gepland staat voor zondag 05 april 2020, zal bij ongewijzigde omstandigheden en onder het voorbehoud van Jacobus wel doorgaan. Hierbij zal alleen sectie Centrum en een enkel naast familielid aanwezig zijn.
 • De nog resterende reguliere catechisaties van ds. A.C. Kelemen komen te vervallen. Met de belijdeniscatechisanten zijn afzonderlijke afspraken gemaakt.

Wij adviseren u de website in de gaten te houden voor de meest recente informatie.

Print your tickets