Nieuws van het CvK

Bescherming persoonsgegevens.

In een eerder kerkblad deed ik de oproep of er gemeenteleden waren die mee willen werken aan de veranderingen die nodig zijn nu er strengere Europese privacyregels van kracht zijn geworden. Mooi dat ik enkele reacties mocht ontvangen! De werkgroep is inmiddels bij elkaar geweest en we gaan aan de slag met een privacy statement, verwerkingen­register en al dat soort zaken dat we tegenwoordig verplicht moeten hebben. Los van alle extra administratie die erbij komt kijken, mogen we met elkaar best eens nadenken over hoe we in deze tijd als kerk met persoonsgegevens omgaan. In het bestaan van de GKU hebben we steeds ons best gedaan daar zorgvuldig mee om te gaan, maar de nieuwe (technologische) ont­wikkeling­en stellen ons ook voor nieuwe uit­dagingen. Eén daarvan is dat we ons hiervan ook bewust zijn. Maar als ik de kranten zo lees, zal het weinig mensen zijn ontgaan dat we steeds zorgvuldiger met de privacy van mensen moeten omgaan…

Beameren tijdens doopdiensten in De Poort
Naar aanleiding van de vraag of het mogelijk is om de beamer ook te gebruiken bij doop­diensten, gaan we met ingang van 1 juli 2018 starten met een pilot in De Poort. De strek­king van de vraag was om het dopen voor iedereen in de kerk goed zichtbaar te maken. Daarom zal de bediening van de doop op het grote scherm te volgen zijn. Voor en na de bediening van de doop wordt de beamer dan gewoon gebruikt voor de liturgie, zoals op elke andere zondag. Dit kan best even wen­nen zijn, vooral ook voor de dominee en de doopouders. Daarom willen we beginnen met een pilot van een half jaar om zo te bezien hoe dit bevalt. Die ervaringen zullen we dan betrekken bij verdere besluitvorming hier­over.

Jan Bos Gzn

Print your tickets