Nieuws van het CvK

De bladeren vallen van de bomen en het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden. Voor ons betekent dat dat we alweer aan de slag zijn met de begroting voor 2018. Los van al die plussen en minnen mogen we vooral onze zegeningen tellen. Zeker als we horen van kerken waar het opstellen van een begroting een stuk moeilijker is en een predikant bijvoorbeeld niet langer kan worden onderhouden door een gemeente. Zouden we hier iets in kunnen betekenen?
Gastvrij?
Lastiger dan het opstellen van de begroting zijn soms de “kleine dingetjes”. Zo kregen we de laatste periode via de kerkenraad en de kosters klachten van kerkgangers van De Poort over verstoring van de diensten doordat soms kinderen in de hal rennen/­schreeuwen/huilen. Hoe ga je daar nu mee om? De kosters hebben eerst geprobeerd de ouders te vragen met hun kinderen buiten te wachten, net zoals bij de Bethel- en de Petrakerk. Dit had niet veel effect. We hebben daarom in onderling overleg een briefje op de deur gehangen (net zoiets als bij de Bethelkerk) met het verzoek tijdens de diensten buiten te blijven wachten. Het gaat daardoor nu een stuk beter. Verschillende kerkgangers hebben echter aangegeven dat ze dit bordje storend vinden, omdat het niet erg gastvrij overkomt. We gaan daarom weer eens kijken hoe het gaat zonder bordje.
We hopen dat het signaal ondertussen wel duidelijk is en dat we gastvrijheid kunnen combineren met ongestoorde diensten. Mocht iemand hier nog goede ideeën over hebben, dan horen we het natuurlijk graag. Ook andere ideeën, tips, aandachtspunten zijn altijd welkom!

Print your tickets