AV-team zoekt versterking

Het AV-team biedt binnen de gemeente ondersteuning, op het gebied van beeld (beamer) en geluid, tijdens bijzondere diensten en tal van activiteiten. Omdat er een toename aan inzet van genoemde middelen is, ook op doordeweekse dagen, zijn wij op zoek naar iemand (jong of oud) die ons team komt versterken

Lees verder...

Nieuws van het CvK

Verbetering geluid In de afgelopen periode zijn er in verschillende kerkgebouwen wat problemen met het geluid geweest. De oorzaak van de problemen was heel divers. Zo moest bijvoorbeeld in de Petrakerk een aantal vrijwilligers vele uren zoeken, voordat ze de bron van het probleem hadden gevonden. Er is hard aan

Lees verder...

Ach, die … toch!

Als ik deze column schrijf zitten we midden in de gebedsweek. In zo’n week brokkelen de kerkmuren langzaam af. We richten onze gedachten, woorden en harten tot de drie-enig God. Dat gaat vaak al struikelend, een beetje stotterend, niet altijd is er voldoende vrijmoedigheid. “Onze gebeden zijn vaak als een

Lees verder...

Zendingbusloper gezocht

In jou buurt met een zendingsbus rondgaan helpt!! Met dat geld worden mensen wereldwijd geholpen, doordat ze de blijde boodschap van het Evangelie leren kennen. Bijzonder blijft dat zending lopen in je straat een verschil maakt. Wil jij iets van jouw tijd besteden voor het verspreiden van het evangelie? Bel

Lees verder...

Week van gebed

Gebed op Urk Zaterdag 20 januari start de week van gebed op Urk. Dit jaar mogen we deze week met wel 9 plaatselijke gemeenten organiseren. Wat een zegen! De avonden starten steeds om half acht en zijn om acht uur weer afgelopen. Dit om het toegankelijk te maken om meerdere

Lees verder...

Benoeming kerkrentmeester

In de vergadering van afgelopen vrijdag 19 januari 2018 heeft de brede kerkenraad in principe besloten om zr. Gré Hennink, Boterbloemstraat 21 te benoemen tot kerkrentmeester. Eventuele bezwaren tegen deze benoeming kunnen tot en met maandag 29 januari 2018 schriftelijk worden ingediend bij de scriba’s: Jacob de Vries, Middelbuurt 52 Gerrit

Lees verder...

De tiendaagse veldtocht

Als je het bovenstaande googelt kom je uit op een veldtocht in 1831 van Willem I tegen de Belgen. Maar dat historische feit bedoel ik hier niet. ‘De tiendaagse veldtocht’ is namelijk onder predikanten een welbekende term voor de periode vlak voor Kerst tot en met Nieuwjaarsdag. Het is de

Lees verder...