Een aantal dames en heren van de belijdenisgroep van sectie Oost van twee jaar geleden heeft herhaaldelijk de wens te kennen gegeven dat ze, ook al hebben ze nu belijdenis gedaan, toch graag eens in de zoveel tijd een catechisatie-uurtje zouden ontvangen. Of dat niet geregeld kon worden.

Natuurlijk kan dat. Dit is de planning:

Les 1: dinsdag 15 oktober, 19:30 – 20:30 uur

Les 2: dinsdag 5 november, 19:30 – 20:30 uur

Les 3: dinsdag 19 november, 19:30 – 20:30 uur

Les 4: dinsdag 3 december, 19:30 – 20:30 uur

Les 5: dinsdag 17 december, 19:30 – 20:30 uur

En daarna zien we wel weer verder. Locatie: De Poort, zaaltje 4. De catechisaties zijn in de eerste plaats bedoeld voor belijdende lidmaten van sectie Oost, maar andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom.

Je bent nooit uitgelaard, ommers.

Opgeven kan via onderwijs@gku-pkn.nl