Onderweg naar Pasen dag 1!

Lees vandaag: Lukas 4:1-13

Vandaag worden we meegenomen in de verzoeking in de woestijn.

Jezus werd na zijn doop, geleid door de Heilige Geest om verzocht te worden door de duivel. De duivel slaagde er niet in om Jezus hierin te verleiden. Wel is hier heel duidelijk dat het kwaad wijsheid kent in het evangelie. Hij verdraaid het evangelie en de woorden van onze God tot leugen en bedrog maar zo subtiel dat we het nauwelijks in de gaten hebben. Kennis in zijn woord is hierin erg van belang. God zegt ons door zijn woord:
Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Johannes 15:4.

Klik hier om een filmpje te kijken passend bij de tekst van vandaag!

Print your tickets